Radovi na verskim objektima

Crkva Vaznesenja Hristovog u Adi

Sanacija i restauracija krova na Pravoslavnom hramu Crkva Vaznesenja Hristovog u Adi