Radovi na verskim objektima

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Subotici

Sanacija i restauracija fasada i krova na Pravoslavnom hramu Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Subotici