Radovi na verskim objektima

 

  • Sanacija i restauracija fasada i krova na Pravoslavnom hramu Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Subotici 
  • Sanacija i restauracija krova na Pravoslavnom hramu Crkva Vaznesenja Hristovog u Adi 
  • Radovi na izradi trema u Crkvi Svetog Proroka Ilije na Paliću
  • Sanacija fasade na Sinagogi u Subotici
  • Kompletni limarski radovi na džamiji u Subotici